آیا میتونم از مسافربه جرم تبانی با صاحب موتور شکایت کنم به جرم اینکه چون منو برده به روستاشون و من با اختیار خودم نرفتم ازش شکایت کنم؟

سلام خدمت شما. خسته نباشید من دیروز با تاکسی اسمپ یه نفر را از داخل شهر بردم منزلشون که خونشون روستایی بود با نیم ساعت فاصله که چراغی هم نبود که من با ماشین دید داشته باشم و اواسط راه با دو نفر موتوری تصادف کردم که اتفاقا این دونفر از آشناهای این مسافر من بودن و موتوره با بی احتیاطی زد ماشین منو گلگیرشو نابود کرد و اتفاقا صاحب موتوره خودش قبول کرد که ماشین منو ببره پیش صافکار و گلگیرشو صاف کنه ولی امروز زد زیر همه چیز و انکارش کرد و از بردن ماشین پیش صافکاری و قبول هزینه ها خودداری کرد.من هم از سر سادگی و اعتماد به حرف صاحب موتور ازش شکایت نکردم با خودم گفتم حتما راست میگه و به پلیس زنگ نزدم.الان که هیچ مدرکی ندارم چطوری میتونم از صاحب موتور یا مسافر شکایت کنم و هزینه ها را ازشون بگیرم و آیا میتونم از مسافربه جرم تبانی با صاحب موتور شکایت کنم به جرم اینکه چون منو برده به روستاشون و من با اختیار خودم نرفتم ازش شکایت کنم؟؟؟؟؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.مرسی

28 خرداد 1401 23

سلام. اثبات این قضیه خیلی دشوار است ودر خصوص تبانی به نتیجه نخواهید رسید وممکن است به جرم افترا ازشما شکایت کنند درخصوص تصادف . تامین دلیل کنید وتقاضای کروکی فرضی هم چنین اگر تماسی یا پیامکی یاهرادله دیگری که ثابت کند ماشین او به شما زده در غیراین حالت نتیجه ای ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی