اظهارات بدون ارائه دلیل

با سلام پیرو سوال (قرار نهایی داسرا ) متهمین فقط اظهاراتی داشته اند که متهمین هیچ گونه اسناد ومدارکی و دلایل قانونی جهت دفاع از خود به دادسرا ارائه نداده اند و دفاعیات متهمین فقط درحد همین اظهارات درحد حرف می باشد

18 خرداد 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی