پرداخت نصف مال در طلاق

سلام در چه صورتی در هنگام طلاق زوج باید نصف مال خود را بدهد و این شامل چه اموالی می شود ؟

19 خرداد 1399 56

با عرض سلام خدمت شما
این مورد در سند ازدواج به عنوان شرط درج شده باشد. چنانچه زوج آن را تصدیق نموده باشد مکلف است تا در صورت درخواست زوجه،  نصف دارایی  موجود خود  که در دوران زناشویی  با او تحصیل نموده است را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این نوع از دارایی شامل مستثنیات دین نمی شود. و همچنین این نوع از دارایی اموالی را شامل می شود  که پس از کسر بدهکاری های مرد اعم از مهریه باقی می ماند.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی