نفقه

سلام. زوج درخواست طلاق داده ودرجلسه اول دادگاه زوجه کفته برمیکردم وزوج قبول نکرده وبس ازمراحل دادگاه ودرجلسه اخرزوج شرط بذاره وبگه زوجه برگرده به زندگی به شرط اینکه نفقه نخواد وزوجه قبول نکنه شرطه نفقه رو. وبگه برمیگردم وتمام حق وحقوقم سرجاش باشه وشرط رونبذیره وسوالم اینه دادگاه حق روبه مردمیده؟.

22 خرداد 1399 74
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی