سوال در خصوص مرخصی زایمان

افزایش حقوق سال جدید در مرخصی زایمان لحاظ می شود؟ شروع مرخصی بهمن ۱۴۰۰ و پایان مرخصی ۱۴۰۱ می باشد . در فروشگاه لوازم خانگی مشغول به کار می باشم.

04 تیر 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی