نفقه

سلام. نفقه زوجه حدودیک سال ونیم برداخت نشده ازسوی زوج وباحقوق 6میلیون تومان چقدرمیشه.سال 99..

23 خرداد 1399 61
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی