با نداشتن حضانت میتوانم بیمه پدر بزرگم را دریافت کنم

سلام من پدر و پدر بزرگم هر دو فوت شدن، مجردم، بیمه ندارم، هیچ درآمدی ندارم، درخواست بیمه پدر بزرگم را دادم با ابن شرایط بیمه از من حضانت نامه رسمی خواستن، با نداشتن حضانت میتوانم بیمه پدر بزرگم را دریافت کنم

06 تیر 1401 21

سلام .کاربر محترم خیر .چراکه استفاده از مستمری پدربزرگ بایستی تحت تکفل ایشان می بوده اید به همین خاطر حضانت نامه رسمی از شما می خواهند تا متوجه این موضوع شوند در غیر این صورت به شما این مستمری تعلق نمی گیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی