مطالبه اجرت المثل و نفقه از جانب زوجه؟

سلام.هم اجرت المثل وهم نفقه باهم درخواست داد خانمم ۱۱ماه ولکردرفته الان هردوتاهم نفقه وهم اجرت المثل طلب کرده کدوم حقش

08 تیر 1401 26

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
زوجه از زمان عقد نکاح تا زمان ناشزه شدن مستحق نفقه هست و شما بعنوان همسر میبایست نفقه ایشان را بپردازید باید شکایت الزام ب تمکین مطرح کنید تا در صورت تمرد از رای دادگاه ناشزه شوند و مستحق نفقه نباشند اجرت المثل ایام زوجیت نیز تحت شرایطی با رعایت موارد قانونی ب زوجه تعلق میگیرد و میتواند مطالبه کند البته اگر شرایط اعم از عدم قصد تبرع و دستور مرد در خصوص انجام وظایف خارج از حیطه زناشویی محرز شود
بطور کلی هر دو را میتواند مطالبه کند لیکن رای دادگاه حسب ادله و مستندات خواهدبود بهتر هست جهت بررسی شرایط و دریافت پاسخ دقیق با احدی از متخصصین مشورت نمایید
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی