تاخیر تادیه به چه صورت اعمال میشود

با سلام ببخشید با توجه نرخ تورم اکنون در جامعه حاکم هست جهت رعایت حال محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه بصورت ماهانه است یا سالیانه است؟ممنون

08 تیر 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی