امکان فروش املاک موروثی با رای دادگاه و دیگر موارد؟

سلام مجدد خدمت شما ، با این اوصاف اگر وارث معترض درخاست پلمپ و یا خلع ید و یا تخلیه مستأجر رو بدهد ، و بنده بتونم ثابت کنم که طی این چهار سال مطلع بوده و رضایت داشته و مبلغ سهم ارثش رو پرداخت کردم ماهانه ، نتیجه پرونده به چه صورت پیش میرود ؟ از پنج واحد املاک پدرم ، یک واحد رو به برادرم اجاره دادم مطابق بقیه مستأجرین هم پول رهن و اجاره پرداخت کرده ، در صورت درخاست تخلیه توسط وارث معترض، آیا برادرم که دو سال هست مستأجره تکلیف ایشان چی هستش ؟ یک نکته هم باید بگم که این املاک رو پدرم اجاره داده بودن که بعد از فوت پدرم ورثه شفاها اعلام کردن تا زمانی که پایان کار ساختمان أخذ میشه اجاره بدیم واحدا رو . با توجه به اینکه پدرم پول رهن واحدا رو مصرف کرده بوده ، تکلیف مبالغ رهن مستأجرین فعلی چی میشه ؟ دادگاه بدون بررسی این موارد میتونه حکم تخلیه رو صادر کنه ؟ و تکلیف مستأجرین بعد از تخلیه چی میشه چون وراث حاضر به پرداخت سهم رهنشون نیستن !!! ممکنه طی همین دادگاه وضعیت طوری پیش بره که دادگاه رأی به فروش واحدامون که بدون سند هستن بده ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید .

08 تیر 1401 24

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام مجدد؛
ببینید بطور کلی در املاک مشاعی موروثی حتی برغم تعیین حق السهم هریک از وراث تصرف مادی هرکدام از انها مشروط ب اذن و رضایت همه وراث هست و اگر اذن و رضایت تمامی وراث را بتوانید ثابت کنید ک شفاهی واقع شده و میبایست مکتوب میبود بحث مطالبه اجرت المثل ایام تصرف قبل منتفی میشود لیکت عنایت داشته باشید همان برادر مخالف الان مخالفت خود را اعلام کرده و عدم رضایت ایشان از حال ب بعد امکان تصرف مادی را منتفی میکند هرچند اگر اجاره با مستاجرین در هرکدام از املاک پیش از این با رضایت و اذن شفاهی همه شرکا بوده(ک اینجا میبایست ثابت شود توسط شما چون مکتوب نبوده)عقود اجاره تا پایان قرارداد پابرجا خواهد ماتد چون اجاره با تتفیذ سایر وراث حتی اگر توافق شفاهی بوده(ک باید ثابت شود)از حالت فضولی و غیرنافذ ب صحیح تبدیل شده و اصل بر بقای قرارداد تا انقضاست اگر بتوانید ثابت کنید ک همکی وراث تکرار میکنم همگی وراث بر اجاره اتفاق نظر داشته اند و رضایت داده اند نمیتوان تا زمان پایان عقداجاره حکم تخلیه مستاجرین گرفت در غیر اینصورت چون اجاره غیر نافذ بوده و احدی از شرکا ثابت کند ک از ابتدا مخالف بوده حق ابطال قرارداد اجاره را خواهد داشت،در مال مشاعی رضایت همه شرکا باید برای تصرف مادی اخذ شود در غیر اینصورت هرگونه تصرف استحقاق دعوای رفع تصرف و دیگر موارد را دارد چرا ک با حق السهم بسیار کم هم میتوان برای خلع ید از کل ملک اقدام نمود
مضاف ب ایتکه دوست عزیز بهتر است موارد بعدی در مشاوره بصورت تلفنی انجام گردد چون ممکن است در دعواهای احتمالی نیاز ب توضیحات دقیق و حتی تنظیم اوراق باشد ک در نگارش متنی این امور جدا امکان پذیر نیست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی