انتقال مال قبل از فوت به تعدادی از وراث

سلام مادرم میخواد ی پلاک زمین فقط به دختراش بدهد، تا پس از فوتش دیگه پسرها نتونند دخالت کنند. چه سندی باید تنظیم شود؟ صلح عمری یا تقسیم نامه؟ یا هبه؟

14 تیر 1401 27

باسلام و عرض ادب
کاربر گرامی مادر گرامی می تواند ملک مزبور را در قالب صلح یا بیع به دختران خویشمنتقل نماید ولیکن درصورتی که حق انتفاع از ملک را در زمان حیات متعلق خویش می خواهند باید در قالب صلح منعقد و منافع ملک مادام الحیات برای خویش حفظ نمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی