ادامه سیوال قبل در مورد اعسار

سلام. آیا اگر کسی اتومبیل داشته باشد درخواست اعسار او پذیرفته نمی شود ؟؟؟؟ ( ارزش اتومبیل حدود دویست میلیون است )

26 خرداد 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی