گمراه کردن وضرر هنگفت زدن

سلام علیکم دوسه روزپیش به دکتر متخصص پروتز زانومراجعه کردم و دفترچه کمیته امداد مادرمرا نشان دادم وگفتم میخواهم توسط کمیته امداد پاهای مادرمرا پروتز عمل کنم. کمیته امداد شهرستان خودمان به من بارها گفته بودکه چون مادر تو سنش از 70 سال گذشته کمیته امداد حمایت نمیکند . نا امید شده بودم دکتر بنده را به یک بیمارستان معرفی کرد مدارک را به پذیرش دادم و آنها مادرم را سریعا خوابانده و از من مبلغ هنگفتی گرفتند بعد از عمل با کمال تعجب به کمیته امداد مرکز استان رفتم زا مسئول مرکز استان جریان را پرسیدم گفت :نه کمیته امداد همیشه افراد تجت پوششرا حمایت کامل میکند .حال آیا بنده از بیمارستان شکایت کنم یا از مسئولیکه در شهرستان در کمیته امداد به بنده گفته بود که سنش گذشته شکایت کنم و با چه موضوعی شکایت کنم

04 تیر 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی