چگونه اثبات کنم من بیکارم؟

استدعادارم کمکم کنید.اداره کاربعدازاخراجم ازشرکتی که تاریخ۱اذر۹۸بود من روبه بیمه بیکاری معرفی کردوفرستادبه دفترپیشخوان تاپرونده بیمه بیکاری تشکیل بدم.نماینده واحدکاروتامین اجتماعی هردوبه دلیل بیمه پردازی مشاغل ازادمخالفت کردندودفترپیشخوان بامن تماس گرفت وپرونده روبه من عودت داد.باتوجه به اینکه بنده بیکارهستم ومادرم ازحساب بانکی خودش حق بیمه های مشاغل ازادمن رو واریزکرده ایابااخذپرینت ازحساب بانکی مادرم میتوانم این رواثبات کنم که بنده درزمان اشتغال درشرکت توسط کارفرمابیمه اجباری نشدم (که البته در رای اداره کاران ایام بیمه اجباری نوشته شده است)وبنده ازتاریخ اخراج بیکاربوده تابه الان وازتاریخ اخراج تابه امروزمادرم باحساب بانکی خودش حق بیمه مشاغل ازادمن روپرداخت میکرده؟ باتوجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی واداره کارسختگیرهستندلطفاکمکم کنیدبه مشکل بزرگی برخوردکردم.

21 تیر 1399 138

باسلام و احترام خدمت شما كاربر محترم
پرداخت حق بيمه حرف و مشاغل آزاد براي دريافت بيمه هايي مثل از كارافتادگي،بازنشستگي ميباشد
لازمه دريافت بيمه بيكاري پرداخت حق بيمه توسط كازفرماست و شما بايد از طريق اداره كار ايشان را ملزم به پرداخت حق بيمه بكنيد
بنابراين پرداخت حق بيمه آزاد موجبي بزاي دريافت بيمه بيكاري نخواهد بود
مويد باشيد
سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی