تصادف رانندگی بدون گواهی نامه

1.تصادف راننده سواری بدون گواهینامه و راننده فوت شده همراه یک سرنشین آیا دیه به هردو تعلق میگیره 2..وصورتی که سرنشین تقاضای دیه داشته باشه دیه از بیمه پرداخت میشه و از اموال راننده گرفته میشه درسته یا خیر ..3 برای خانواده راننده بدون گواهی فوت شده مشکلی پیش میاد

13 مرداد 1401 15

بااحترام
کاربر محترم راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است»
بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی