;
فسخ قرارداد

متن یه قولنامه شرط فسخ قرارداد گذاشتن در صورت پاس نشدن چکهای فوق معامله فسخ میشود که دو فقره چک بوده که چک اول هفتاد میلیون پاس شده و چک دوم ده میلیون تومان صاحب چک جلو چک رو بسته و اعلام مفقودی کرده و حالا فروشنده میخواد فسخ کنه در صورتی که من که خریدار هستم جلوی چک رو نبستم حالا با توجه به اینکه من توان بستن چک رو نداشتم و کسی دیگه صاحب چک این کارو کرده معامله فسخ میشه یا نه ضمنا گواهی تامین وجه در تاریخ چک از بانک اخذ شده مچکر

25 تیر 1399 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی