فسخ قرارداد

متن یه قولنامه شرط فسخ قرارداد گذاشتن در صورت پاس نشدن چکهای فوق معامله فسخ میشود که دو فقره چک بوده که چک اول هفتاد میلیون پاس شده و چک دوم ده میلیون تومان صاحب چک جلو چک رو بسته و اعلام مفقودی کرده و حالا فروشنده میخواد فسخ کنه در صورتی که من که خریدار هستم جلوی چک رو نبستم حالا با توجه به اینکه من توان بستن چک رو نداشتم و کسی دیگه صاحب چک این کارو کرده معامله فسخ میشه یا نه ضمنا گواهی تامین وجه در تاریخ چک از بانک اخذ شده مچکر

25 تیر 1399 63

سلام
کاربر محترم هر چند ظاهرا صادر کننده چک فرد ثالث است ولی چون شرط عام و مطلق است امکان فسخ برای فروشنده محفوظ است مگر مبلغ چک در حساب موجود باشد و به دلیلی که خارج از اراده و توان شماست برگشت شده باشد که قابل دفاع خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی