مطالبه وجهی که بصورت ماهانه واریز شده است

پولي ك هرماه ب حساب فردي ميريختيم را ميشود پس گرفت

16 مرداد 1401 26

با سلام و احترام_ شما میتوانید دادخواست مطالبه وجه به استناد پرینت واریز وجوه ممهور به مهر بانک مطرح کنید.
اگر طرف مقابل مدعی وجود قراردادی باشد یا علتی بر دریافت وجوه داشته باشد، در مقام دفاع مطرح می نماید که بایستی بسته به دلیل واریز وجه پاسخ شما بررسی گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی