تعهد به ساخت طبقه دوم در مقابل اقامت در نزد پدر و مادر تا پایان عمر

با سلام،یک خونه داریم ک ب اسم‌پدرومادرمه ،حالا تصمیم گرفتیم طبقه دوم رو بدن ب من بسازم ب شرط تا اخرعمرشون پیششون باشم حالاباید چکارکنیم برا ثبت اسناد

21 مرداد 1401 18

با سلام،سوال واضح نیست آیا ماندن نزد پدر و مادر در مقابل انتقال مالکیت طبقه دوم است؟ هزینه بازسازی با کیست؟ در هر صورت تمام موارد باید روشن شود و بر اساس آن و حسب مورد صلحنامه عمری یا قرارنامه و ... تنظیم گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی