ادعای مالکیت

باسلام،حدود۳سال پیش پدربنده ساکن زاهدان به اسراروواسطه نوه بزرگش نسبت به خریدمنزلی که ازطرف برادرخانم ایشون برای فروش تعیین شده بوداقدام میکنه،ازاونجایی که یک طرف حساب پدرم بودبه دلیل کهولت سن وسهولت درمسیربین دواستان مبلغ تعیین شده رو طی ۳الی۴بارمراجعه به بانک فراهم وبه حساب شخصی نوه برای انجام معامله حواله میکنه وازطرفی چون ایشون روبه عنوان نوه امین خودشون قرارمیده قولنامه بارضایت طرفین به صورت موقت بنام نوه دربنگاه املاک تنظیم میشه تاتویه وقت معین دیگه باحضورپدرم نسبت به تنظیم سندومراحل قانونی اقدام کنن،ولی به دلایلی بی ربط وموقعیت مطلوبی که برای خونه پیش اومدبعدازمدتهاعدم پاسخگویی به تماسهاالان ادعای مالکیت دارن،درضمن ایشون درهمون اوایل معامله بااینکه قولنامه بنامش تنظیم شده بودنسخه ایی که بنگاه دراختیارش گذاشته بودبرای حسن نیت وجلب اعتمادبه دست پدرم میرسونه حتی به دلیل حضورمستاجرتوخونه اززمان معامله تاالان تقریبا۱سال اولو هم اجاربهارودریافت وبه حساب پدرم واریزمیکرده به همراه تصویرحواله هایی که برای خریدخونه بحسابش واریزمیشده که مستنداتش هم دراختیاره،لطفاراهنمایی کنید؟باتشکر

21 مرداد 1399 56

سلام پدر شما باید از طریق دفتر خانه وکالت در خرید ملک به نوه میداد
شما فقط میتوانید مطالبه وجه واریزی به حساب نوه را درخواست کنید و حتی بابت اجاره ها میتواند بکنید پولشو دارم قسطی پس میدهم. مگر دلیل دیگری داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی