مالکیت تاسیس گلخانه ای در زمین استیجاری چگونه است؟

سلام قصد دارم زمینی را در اختیار یک مستاجر قرار دهم. اگر مستاجر روی این زمین گلخانه تاسیس نماید، مالکیت آن به چه صورت خواهد بود؟

29 مرداد 1399 148

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی