تصادف و کمبود تعهد مالی شخص ثالث

من راننده تریلی هستم درتصادف رخ داده مالی مقصر هستم مبلغ خصارت وارده 29 میلیون هست سقف تعهد بیمه که مالک خودرو کرده 9 میلیون هست مالک خودرو شاکی از من درخواست مابهالتفاوت کرده ایا میتوانم منم از صاحب ماشینم شکایت کنم من قادر به پرداخت نیستم لطفا راهنمایی کنید

30 مرداد 1399 185

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی