پرت شدن از تراکتور و دریافت خسارت از بیمه

سلام برادرم بر اثر حادثه در راه بین مزارع از روی تراکتور پرت شده و خودش تنها روی تراکتور بوده و خودش راننده بوده تراکتور بیمه هست آیا می‌توانیم از بیمه استفاده کنیم بیمه ما بیمه دانا بوده

15 شهریور 1399 199

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی