گرفتن مهریه از مردی که اموالش را صوری انتقال داده

مردی که دارایی خود را جهت فرار از پرداخت دین به نام دگری بزند.چگونه باید از وی مهریه گرفت

25 مهر 1399 254
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی