خرید خودرو و عدم تنظیم مبایعه نامه

خرید ماشین سمند از سعید مرادی که با توسط شریک ایشان آقای عبدالله محمدی قرار شد چون ماشین را قبلاً به دیگر ی فروخته بود وبه گفته مرادی توان پرداخت مابقی را نداشت باتوقیف پلاک و مأمور کلانتری برای رفتن که ماشین را بیارن محمد ی به من گفت ۲۵ملیون بده تا ماشین را برگردونم وبه توبدهیم گفتم چشم مبلغ داده شده ماشین را به دادن که فردا ۱۰تومن دیگه ببرم تا قولنامه ومدارک لازم را به من بدن فردا محمدی به زندان افتاد مرادی باترفند ۱۳ملیون ازمن گرفت وتوقیفی رابرنداشت الکی به من گفت برداشتم العان ماشین گرفتن ایشان ادعای ۳۰ملیون سودوپول زور میکنه باید چکار کنم

01 مهر 1401 33

سلام و احترام
ابتدا می بایست علت توقیف خودرو مشخص شود دوما اگر قانونا امکان رفع توقیف نباشد، شما می بایست اظهارنامه ارسال و تقاضا نمایید مبلغ عودت داده شود.در صورت عدم پرداخت دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایید.
سوم؛ اگر امکان رفع توقیف باشد میتوانید به استناد شهادت شهود و پرینت بانکی واریز وجه و با سایر مستندات مثل پیام های رد و بدل شده، دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند و تحویل خودرو مطرح نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی