شکایت بایت پارک نامناسب خودرو درب منزل

یک خودرو مزاحم ورود و خروج شما به پارکینگ منزلتان بشود، می توانید شکایت کیفری کنید یا خیر؟

25 آذر 1399 161

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی