چرا در کشور من فرزند را به پدر می دهند

چرا در کشور من فرزند را به پدر می دهند ؟

03 دی 1399 179

سلام طبق قانون مدنی حضانت فرزند چه دختر چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است پس از ان دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله خودش تصمیم میگیره پیش کی بمونه
تو قانون اومده کاریش نمیشه کرد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی