آیا پرداخت نفقه فرزند و زوجه در صورت زندانی بودن همسر ممکن است ؟

آیا زوجه ای که شوهرش به جرم قتل عمد درزندان می باشد و حکم اعدامش صادر شده واز پنج سال قبل تاحال درحبس می باشد.حال زوجه میتواند تقاضای نفقه پنج سال گذشته خودودختر هفت ساله‌اش که همراه زوجه‌ زندگی می کندازپدر زوج در دادگاه داشته باشد.

14 بهمن 1399 398
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی