صلح عمری .یا توافقنامه بین وراث

سلام و خسته نباشید.۱متن کتبی در زنده بودن پدر خانواده نوشته شده و البته ایشان آلزایمر داشتن و از نظر عقلی و جسمی مشکل داشتند .در این برگه نوشته شده که ایشان ۱ واحد آپارتمان را با تمام اشیا و وسایلش و حق سکونت را به همسرش داده تا فوت خانم.و حق انتفاع را داشته باشد .تمام فرزندان هم حق اعتراض و ادعایی را چه در حال و آینده از خود سلب و ساقط نمودند و چنانچه در مقام اعتراض قرار بگیرند از درجه اعتبار ساقط بلااثر و غیر مسموع خواهد بود.ایا این متن را میشود صلح عمری نام برد.و بعد از فوت پدر میتوان سهم الارث را گرفت.و یا عروس خانواده میتواند مطالبه مهریه از ارث پسر خانواده را داشته باشد .ضمنا هیچ دفتر اسناد رسمی ثبت نشده.سپاس ..

20 بهمن 1399 247

سلام با توجه به ماده ۴۱ و ۴۳ قانون مدنی این حق سکنی به نحو عمری میباشد و تا فوت مادر پابرجا هست
در صورت اعتراض وراث اثبات این موضوع ک پدر آلزایمر داشتن خیلی سخت مورد پذیرش محکمه قرار میگیرد
و در صورت فوت مادر ملک بین وراث تقسیم میشود و اگه عروس شکایتی از وراث داشته باشه سهم اون وراث به جای مهریه ب عروس میرسه

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی