شرایط بررسی ‌‌مطالعه پرونده قرارداد فروش نرم افزار چه مبلغی است ؟

موضوع قرارداد، طراحی نرم افزاری با هزینه یک میلیارد ریال می‌باشد. لطفا شرایط بررسی پرونده و هزینه های مربوط به آن را اعلام فرمایید

02 اسفند 1399 105

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی