;
ایا ملکی که شخصا خریدم و با وکالت از موکلین ملک را بنام آنها زدم قابل فسخ است ؟

وکالتنامه ای از دوفرزند ویک همسر برای انجام معاملات بدون ذکرپلاک ثبتی گرفتم ویک فرزند صغیرهم داشتم وملکی را که از ابتدا تنها درمبایعه نامه خودم خریدار بودم وتنظیم سند بنام پنج نفربالسویه اصالتا ووکالتا وولایتا من تنها امضا کردم وتمامی مبلغ مورد معامله را تنها خودم پرداختم ولی موکلین بنده را ازمورد وکالت عزل نمودند و مبلغ سهم خودرا نپرداختندبعدباگرفتن وکیل وتفکیک و افراز ساختمان را بین پنج نفر در دادگاه تقسیم کردند سپس یکی ازموکلین یک واحد از دو واحد تقسیم کرده ودرسهم اختصاصی خود را به بیگانه فروخت وبه من مبلغ خریدم یا ارزش روز نداد درحالیکه تمامی ششدانگ را من تنها پرداخت کردم اینک میخواهم ملکم را که خودم برای موکلم قطعی خریده ام را دادگاه رای بر انتقال اجرایی بنام خودم صادرکند وازتملک غاصبانه آنها خارج وبنام خودم سند انتقال تنظیم نماید آیا میتوانم رای از دادگاه بگیرم؟؟؟چنانچه بتوانید انجام دهید ممنون میشم

03 اسفند 1399 140

سلام
کاربر محترم هرچند ملک را به صورت عادی بنام خود خریده اید ولی با توجه به وکالتنامه ای که از همسر و فرزندانتان داشتید سند قطعی بنام آنها زدید و فقط حق مطالبه ثمن را دارید انا زمانی حق مطالبه به نرخ روز دارید که قبلا از طریق اظهار نامه به اطلاع بدهکار رسانده باشید
ضمنا اگر وکالتی که از موکلین در خرید مجاز بودید حق انتقال را داشتید در غیر اینصورت انتقال صحیح نخواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی