نفقه به صورت کلی چه چیزهایی است و شامل چه مواردی میشود؟

نفقه چیست ؟

19 اسفند 99 22
نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست».
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید