توافق کارگر با کارفرما در هیت تشخیص اداره کار قابل فسخ است ؟

سلام..۵ سال کارکردم تو یه اداره خصوصی تامین اجتماعی..پایه سنوات نداده...اداره کار رفتم شکایت کردم گفتن سال آخر کار رو بهتون میدیم توافقی حل شد ولی کلا رفت سرم .هنوز پولی نریخته برام..آیا میتونم توافق راپس بگیرم و برم دیوان شکایت کنم که ۵ سال رو کامل دریافت کنم ؟

22 اسفند 1399 162

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی