نحوه اعتراض تجدید نظر خواهی به رای تمکین

بنام خدا با سلام و عرض ادب در خصوص رسیدگی به پرونده در شورای محترم حل اختلاف مشکلی برام پیش آمده در تاریخ 17/12/99نتیجه پرونده تمکین اینجانب رای صادر شده وتا به امروز پرونده رابه دادگاه نفرستادن موضوع دوم پرونده ترک انفاق خانم نیز در همان شعبه مطرح میباشد که یک جلسه برگزار شده و جلسه دوم ابلاغیه آماده به تاریخ30/12/99 ساعت حضور 12/45 در مورد تاریخ که تعطیل میباشد به امور اداری مذکور مراجعه کردم گفتن وقت جلسه توسط سیستم تنظیم میشود دستی نمیباشد امروز 27/12/99برام ابلاغیه آمد که برای همین پرونده رای صادر شد در حالی که هنوز به وقت جلسه مانده هست

28 اسفند 1399 175

کاربر محترم در خصوص پرونده تمکین اگر رای صادر شده و هر یک از طرفین به آن رای اعتراض کرده باشند پس از تبادل لوایح تجدیدنظر خواهی پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می شود
در خصوص رای نفقه نیز با توجه به مطالبی که بیان نمودید باید پرونده بررسی شود تا علت را مطلع شوید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی