آیا با بذل مهریه می توان طلاق گرفت؟

سلام. زوج رابطه نامشروعش محرز شد برای قاضی.99ضربه شلاق تا 3 سال تعلیق. دادخواست طلاقم رد شد.. آیا با بذل مهریه طلاق قطعی میشه؟و اینکه چقدر از مهریه باید بذل بشه؟

15 فروردین 1400 237

صرفا بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نمیشود و از حکم دادگاه میتوانید به عنوان مدرکی جهت اثبات عسر و حرج استفاده کنید و بذل کل یا بخشی از مهریه نشان دهنده جدیت شما در طلاق و عدم توانایی ادامه زندگی مشترک است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی