;
آیا با بذل مهریه می توان طلاق گرفت؟

سلام. زوج رابطه نامشروعش محرز شد برای قاضی.99ضربه شلاق تا 3 سال تعلیق. دادخواست طلاقم رد شد.. آیا با بذل مهریه طلاق قطعی میشه؟و اینکه چقدر از مهریه باید بذل بشه؟

15 فروردین 1400 156
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی