ارث همسر از مرد در صورت همسر دوم بودن

پدرم سال 77 فوت شده ولی الان در حال تقسیم ماترک ایشان هستیم که یکی ار برادران ناتنی از مادر جدا اعتقادی به قانون 946 و تبصره آن در مورد ارث مادرم ندارد و می گوید چون پدرم سال 77 فوت شده مادرم از زمین ارث نمبرد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که چطور حق مادر را باید بگیریم

22 فروردین 1400 144

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی