وضعیت ساخت ملک مشاعی توسط یکی از شرکا چکونه است ؟

باسلام بنده آپارتمانی نسقی را از یک شخص سازنده به عنوان پیش فروش خریداری کردم که پنج واحده وطبقه پنج میباشد صاحب ملک در مرحله اول طبقه اول و چهارم وپنجم رابرای سازنده وطبقه دوم و سوم رابرای خود طی یک مشارکت نامه تنظیم کرده است و دوباره همین ملک رو طی یک مبایعه نامه به همین سازنده فروخته و دوباره دو واحد که طبقه دوم و سوم باشد از سازنده طی یک مبایعه نامه خریداری کرده است و این سازنده بعداز مدتی ساختمان را نیمه کاره رها و متواری گشت. و صاحب ملک ساختمان نیمه کاره را شروع به ساختن کرده و ودر مراحل پایانی کار میباشد وادعای مالکیت میکند. تکلیف این ملک چیست؟ باتشکر فراوان جنابعالی.

27 فروردین 1400 92

سلام
کاربر محترم شما یک موضوع را سه بار پرسش نمودید و هر بار یک قسمت به آن سوال اضافه کردید که وضعیت هر کدام متفاوت است لذا لازم است موضوع سوال را کامل تهیه تنیظو سپس ارسال نماید
ضمنا در وضعیت سوال کنونی هر گونه ساخت و ساز شما در طبقات بالایی فضولی است و ایجاد مالکیت برای شما نمی کند ولی به نوعی خریداران دیگر منافع خواهند شد هر چند در مقام الزام به تحویل آپارتمان رای صادر شود و شما مدعی ساخت باشید نیاز دارید که اثبات کنید با اذن سازنده ولی با هزینه شما بوده تا بتوانید هزینه ساخت را از پیش خریداران مطالبه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی