;
دستور تخلیه _منقضی شدن مدت اجاره

بنده یه منزل اجاره دادم و موید تخلیه گذشته ومستاجرین خانه را خالی نمی کنن کجا باید اقدام کنم ؟

09 تیر 1400 49

با سلام
کاربر محترم با توجه به اینکه موعد اجاره گذشته و منقضی شده است ،در صورتی که برای شما فوریت وجود دارد میتوانید دستور تخلیه بگیرید و باید پس از تنظیم دادخواست به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی