دستور تخلیه _منقضی شدن مدت اجاره

بنده یه منزل اجاره دادم و موید تخلیه گذشته ومستاجرین خانه را خالی نمی کنن کجا باید اقدام کنم ؟

09 تیر 1400 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی