ادعای محکوم علیه مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه

در پی رسیدگی به پرونده ای نتیجه پرونده به اینصورت اعلام شده است که داد نامه‌ای از سمت دیوان عدالت اداری به نفع آقای الف صادر شده و نتیجه آن از طریق سامانه ثنا برای وی ابلاغ شده است اما بعد از ۲ ماه که این دادنامه ارسال شده است محکوم علیه ادعا می‌کند که دادنامه به دست او نرسیده است حال تکلیف آقای الف چه میشود؟

26 خرداد 0 52
آقای الف می‌تواند یک لایحه ای تنظیم کند بعد از دادگاه تجدید نظر بخواهد ابلاغیه را برای او بفرستد و یا اینکه می تواند حضوری به دادگاه مراجعه کند و حضورا پیگیر شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی