شکایت سایبری

نحوه رسیدگی به شکایات حوزه جرایم سایبری و شروع روند شکایت چگونه است؟

10 اسفند 99 121
شهروندان محترم ابتدا پس از کسب مشاوره قضایی از کارشناسان پلیس فتا به دفتر ثنا محل سکونت خود مراجعه کرده و مراحل اولیه ثبت شکایت را به صورت الکترونیکی انجام دهند و در ادامه پس از صدور دستور قضایی بر روی شکواییه با اخذ پرینت به پلیس فتا مراجعه کرده و ادامه مراحل شکایت را پیگیری مینمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی