مبدأ مرور زمان جرم ثبت ملک غیر چگونه تعیین میشود ؟

مبدأ مرور زمان جرم ثبت ملک غیر چگونه تعیین میشود ؟

19 خرداد 0 106
در مواردی دیوان‌عالی کشور راجع به مبدأ مرور زمان تعقیب برخی جرایم اظهارنظر نموده است: مبدأ مرور زمان جرم ثبت ملک غیر: از روزی است که ملک به نام متقاضی در دفتر املاک ثبت می‌گردد و نه تاریخ انقضای مدت اعتراض. (رأی وحدت رویه شماره ۴۲۵۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۳۸)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی