معنی و مفهوم ارث

معنی و مفهوم ارث چیست و چه تاثیری دارد ؟

11 خرداد 0 74
به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی