در صورت تنفيذ معامله از سوي اصيل،فضول مسئول غرامات ميباشد؟

سلام ، بنده ملکی را به طور فضولی فروخته ام و متعهد شده ام که از مالک رسمی وکالت بگیرم و سند را در دفترخانه به نام خریدار بزنم و در غیر اینصورت باید مبلغ دریافتی را به نرخ روز به خریدار عودت دهم . سپس طی قراردادی بین من و مالک زمین معامله فضولی تنفیذ شده است و مبلغ دریافتی را هم به حساب مالک زمین واریز کرده ام ، و ملک هم در تصرف خریدار است ولی متاسفانه مالک زمین وکالت برای انتقال ملک نمی دهد . سیوالی که داشتم برای من چه راهکاری وجود دارد ؟ آیا خریدار می تواند علیرغم اینکه مالک زمین معامله را تنفیذ کرده اند از من غرامت بگیرند ؟

10 مرداد 1400 93

سلام كاربر گرامي خريدار ملك ميتواند به طرفيت فضول(شما)و مالك(اصيل) با توجه به تنفيذ معامله از سوي مالك دادخواست الزام به تنظيم سند را ثبت نمايد.در مورد قسمت دوم سوال با توجه به راي وحدت رويه شماره ٧٣٣ ديوان عالي كشور اگر خريدار عالم به فضولي بودن معامله باشد فضول ملزم به جبران خسارات و غرامات حاصله نمي باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی