مبلغ مهریه به نرخ روز

سلام .ببخشید.مبلغ 10میلیون تومان مهریه سال 90تا امروز چقدر میشود.

10 مرداد 1400 82

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی