یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه انسان چقدر می شود ؟

سلام یک درصد از یک سوم از از یک دهم دیه کامل انسال یعنی چقدر میشه

12 مرداد 1400 183

سلام
کاربر محترم با توجه به متفاوت بودن دیه ماه حرام و غیر حرام در فرض سوال مذکور محاسبه به شرح ذیل است .

دیه براساس ماه حرام مبلغ ۲۱۳/۳۳۳ تومان
دیه برای سایر ماهها. مبلغ ۱۶۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی