یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه انسان چقدر می شود ؟

سلام یک درصد از یک سوم از از یک دهم دیه کامل انسال یعنی چقدر میشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی بودید ممنون که انقدر سریع پاسخ دادین
12 مرداد 1400 115

سلام
کاربر محترم با توجه به متفاوت بودن دیه ماه حرام و غیر حرام در فرض سوال مذکور محاسبه به شرح ذیل است .

دیه براساس ماه حرام مبلغ ۲۱۳/۳۳۳ تومان
دیه برای سایر ماهها. مبلغ ۱۶۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی