سوال با عنوان قرار موقوفی اجرای رای

وقت بخیر منظوراز قرارموقوفی اجرا صادر شد یعنی چی؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
واقعا دستشون درد نکنه خیلی زود جواب سوال من رو دادن
13 مرداد 1400 92

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی