اداره پست بسته ای که برای من ارسال شده است را تحویل نمی دهد

سلام من یه بسته پستی داشتم که از تهران برام ارسال شده و پست تحویل من نداده میگه توقیف شده باید چیکار کنم یعنی دیگه این بسته به من تحویل نمیدن

21 مرداد 1400 95

سلام درود
مطابق ماده ٨٧ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏ صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏ شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏ صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می کند.
موفق.باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی