دریافت غرامت بین المللی امکان پذیر است؟

آیا دریافت غرامت دوران اسارت با توجه به تایید اسارت توسط صلیب سرخ جهانب از طریق دادگاه های بین المللی امکان پذیر است

13 شهریور 1400 49

با سلام
اینکه بتوانید منفردا وتنهایی اقدام نمایید کاری عبث وبیهوده است وبه نتیجه مطلوب نخواهید رسید ولیکن دولت بعنوان حاکمیت در قطعنامه 598 شورای امنیت همه بندهای مربوط به ایران و عراق، از جمله آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسرا، را تا کنون اجرایی نموده است و تنها یک بند در قطعنامه که ناظر به غرامت است، ناتمام مانده است.که باید اجرا شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی