ارث حقوق و مزایای بازنشستگی

مادرم معلم بود و 2ماه قبل از تمام شدن خدمت معلمی اش به رحمت خدا رفت حالا میخوام بدونم آیا پول بازنشستگی به وراث تعلق میگیره یا نه؟

14 شهریور 1400 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی