;
اسناد مالکیت اموال مورث

سلام پدر و مادر من طلاق گرفتند و پدرم دوباره ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده حالا پدرم مرده و انها سند ها را قائم کرده و میگویند ما نمیتوانیم سمت مغازه ها و خانه کجاست من هیچ کاری از دستم بر نمیاد چکار باید بکنم و به شدت نیازمند پول هستم

14 شهریور 1400 9

با درود..
شما می توانید از،طریق اداره ثبت اسناد محل وقوع املاک، سابقه ثبتی املاک مذکور بنام پدر مرحومتان را اسـتعلام نماییدـ
در صورت لزوم با درخواست گواهی انحصار وراثت از شـورای حل اختلاف محل، و در دست داشتن گواهی مذکور نسبت به طرح دادخواست تحریر ترکه و تقسـیم ماترک مورث و دریافت سهم الارث خود نیز اقدام نمایید..
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی