;
درخواست تمـدید اجاره مسکونی

سلام مستاجر هستم ساکن شهرقدس از مورخ 15مرداد 1399 تا 15مرداد 1400 به مبلغ 50میلیون پول ودیعه الباقی هر ماه 1900 2ماه پیش تماس گرفتم گفتند مشکلی نیست تمدید می کنیم 1ماه پیش تماس گرفتم گفتند نیستم میام میریم بنگاه تمدید می کنم قرار شد طبق توافق 50میلیون به پول پیش اضافه کنیم امروز 15شهریور تماس گرفتند اعلام کردند یا 100,میلیون دیگه پول ودیعه رو اضافه کنید یا تخلیه الا چه کار باید بکنم

15 شهریور 1400 16

با درود..
احتـراما با توجه به دسـتورالعمل صادره به مراجع قضـایی، درخواست صـدور حکم تخـلیه از سوی موجر،، صـرفا در موارد استثنایی چون ۱- فروش قطعی ملک ۲- نیاز شخصی مالک ۳- ازدواج احدی از فرزندان موجر و نیاز به سکونت،، صادر می گردد،، در غیر از موارد مذکور دسـتور و حـکم تخـلیه صادر نمی گردد و بایستی قرادادهای اجاره در تهـران با افزایش حداکثر ۲۵ و در شهرستانها با ۲۰ درصد تمـدید خواهد شد..
بهـتر است عدم تخـلیه و تمـدید مورد اجاره را از طریق اظهارنامه به اطلاع موجر برسانید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی